English version of this page

Migrasjon

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har forsket på migrasjon siden slutten av 1960-tallet.

Forskere ved ISF studerer blant annet migrasjonsstyring og sosial ulikhet, politikk, arbeidsmarked og utdanningsulikhet i et migrasjons- og integreringsperspektiv.

ISF har forsket på migrasjon siden slutten av 1960-tallet. De seneste årene har migrasjonsforskere ved instituttet bidratt med kunnskap om blant annet assistert retur, tvangsekteskap, enslige mindreårige asylsøkere, statsborgerskap, integrering av barn av innvandrere, deltakelse i offentlig debatt og ny kunnskap om art og omfang av hatytringer.

Forholdet mellom innvandring og velferd, samt oppslutning om velferdsstaten har stått sentralt, i tillegg til sivilsamfunnets rolle i innvandrings- og integreringsprosesser.

Prosjekter

Vis avsluttede prosjekter

Forskere

Live Kjos Fjell M. Sc. Research Assistant +47 960 41 902
Tordis Borchgrevink Mag. art. Tilknyttet forsker 476 02 884 Send e-post
Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Forsker I 920 82 553 Send e-post
Audun Beyer Ph.d. Forsker II 402 23 626 Send e-post
Ferdinand Andreas Mohn Ph.d. Forsker II 484 44 280
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Ines Wagner Ph.d. Forsker II 907 82 170 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Jørn Ljunggren Ph.d. Forsker II 419 21 291 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker II 951 09 236 Send e-post
Live Kjos Fjell Master Vitenskapelig assistent 960 41 902
Liza Reisel Ph.d. Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon 975 71 460 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker II 916 09 108 Send e-post
Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Sahra Ali Abdullahi Torjussen Master Vitenskapelig assistent 980 17 240 Send e-post