English version of this page

Digitalisering

Digitalisering er et forskningstema som har vokst fram de senere årene på Institutt for samfunnsforskning (ISF), og omfatter i dag en bred prosjektportefølje med digitalisering som rød tråd.

Dette bredt anlagte temaet har vokst fram i de senere årene på ISF, i samarbeid mellom statsvitere, sosiologer og medievitere.

Temaet kombinerer forskning om hvordan partier, politikere og offentlige myndigheter kommuniserer i offentligheten med forskning på borgeres holdninger og deltagelse i politikk og i sivilsamfunn.

Digitalisering som prosess spiller en sentral rolle i flere av prosjektene, og temaet inkluderer også spesifikke studier av media og mediesystemer innenfor en globalisert og digitalisert kontekst. Temaet omfatter også prosjekter om kommunikasjon og styring i departementer, både internt og eksternt.

Forskere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Audun Beyer Ph.d. Forsker II 402 23 626 Send e-post
Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 906 49 417 Send e-post
Kjersti Thorbjørnsrud Ph.d. Forsker II 951 09 236 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post