English version of this page

Frivillig innsats

Hvem er de frivillige, og hvordan, hvorfor og i hvilken grad gjør folk frivillig arbeid? Det er blant spørsmålene som belyses i senterets studier av frivillig innsats.

Frivillig arbeid har lenge stått sterkt i Norge. Andelen organisasjonsfrivillige ligger på et stabilt høyt nivå, og antall timer brukt på frivillig arbeid er også høyt sammenlignet med andre land. Ved senteret kartlegger vi nivået og omfanget av frivillig innsats i befolkningen, blant annet gjennom bruk av data fra Frivillig innsats-undersøkelsene.

Vi forsker også på endringer i måten folk gjør frivillig arbeid på, derunder hvor mange organisasjoner man gjør frivillig arbeid for og hvordan folk er knyttet til organisasjonene. Studier av kjennetegn ved de frivillige inngår også i dette forskningstemaet.

Vår forskning på frivillig innsats omfatter i tillegg studier av betingelsene for deltakelse. Vi undersøker blant annet hva som gjør at folk deltar i frivillig arbeid, hva som motiverer frivillige til å fortsette og hva som gjør at folk eventuelt slutter med frivillig arbeid.