Frivillig innsats varierer blant innvandrergrupper

Ny rapport kartlegger innvandreres frivillige arbeid i Norge.

Klikk på bildet for å lese brosjyren (bruk fullskjermfunksjonen), eller klikk på lenken under for å lese brosjyren i PDF-format. 
Bilder
 

Andelen innvandrere som utfører frivillig arbeid varierer betydelig etter landbakgrunn, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Innvandrere fra Sri Lanka er oftest frivillige, fulgt av innvandrere fra Tyrkia, Bosnia-Hercegovina og Somalia. Landene med lavest andel frivillige er Irak, Kosovo, Eritrea og særlig Polen. Arbeid for idrettsorganisasjoner er den mest vanlige formen for frivillighet blant innvandrere, akkurat som blant norskfødte.

Rapporten undersøker en rekke spørsmål om forholdet mellom frivillig innsats og annen typer samfunnsdeltakelse. Blant annet finner forfatterne at innvandrere som jobber frivillig oftere utfører ulønnet omsorgsarbeid utenfor husholdningen, og at innvandrere med norsk statsborgerskap oftere stemmer ved kommunevalg hvis de gjør frivillig arbeid for minst én organisasjon. Analysene viser også at innvandrere som jobber frivillig har større tillit til andre mennesker enn innvandrere som ikke er frivillige. Klikk på bildet over for å lese mer.

Publisert 14. jan. 2020 08:11 - Sist endret 15. jan. 2020 12:34