Organisasjonslandskap i endring

Hva skjer i det norske organisasjonslandskapet? Brosjyre viser hovedtrekkene i frivillighetens og organisasjonslivets utvikling de siste årene. 

Både antallet nasjonale organisasjoner og antallet lokallag har økt de siste årene, men båndene fra det nasjonale til lokale nivået svekkes. Samtidig ser vi endringer i medlemsmassen, både når det gjelder kjønn, alder og etnisitet. Dette er noen av funnene som presenteres i denne brosjyren om det norske organisasjonslandskapet.
Klikk på bildet for å lese brosjyren (bruk fullskjermfunksjonen), eller klikk på lenken under for å lese brosjyren i PDF-format. 
Bilder
Publisert 10. des. 2019 11:00 - Sist endret 1. okt. 2020 08:34