Frivillige i offentlige kulturinstitusjoner

Ny brosjyre oppsummerer forskningsrapporten vår om frivillige arbeidere ved offentlige kulturinstitusjoner.

Klikk på bildet for å lese brosjyren (bruk fullskjermfunksjonen), eller klikk på lenken under for å lese brosjyren i PDF-format. 
Bilder
 

Høy fagkompetanse og sterk motivasjon kjennetegner de frivillige ved biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst, konkluderer en rapport fra Signe Bock Segaard. Rapporten bygger på intervjuer med 31 informanter ved utvalgte biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst.

Rapporten kartlegger også ulike måter de frivillige er blitt rekruttert til kulturinstitusjonene, og identifiserer aldersforskjeller mellom de yngste og de eldre frivillige, både når det gjelder hvilke institusjoner de gjør frivillig arbeid for og typen arbeid de gjør.

Klikk på bildet over for å lese en oppsummering av hovedfunnene i rapporten.

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 14. jan. 2020 08:00 - Sist endret 14. jan. 2020 15:13