Frivillige i offentlige kulturinstitusjoner

Brosjyren oppsummerer forskningsrapporten vår om frivillige arbeidere ved offentlige kulturinstitusjoner. Hvem er de kulturfrivillige?

Bilder

Høy fagkompetanse og sterk motivasjon kjennetegner de frivillige ved biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst, konkluderer en rapport fra Signe Bock Segaard. Rapporten bygger på intervjuer med 31 informanter ved utvalgte biblioteker, museer, arkiver og institusjoner for visuell kunst.

Rapporten kartlegger også ulike måter de frivillige er blitt rekruttert til kulturinstitusjonene, og identifiserer aldersforskjeller mellom de yngste og de eldre frivillige, både når det gjelder hvilke institusjoner de gjør frivillig arbeid for og typen arbeid de gjør.

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 14. jan. 2020 08:00 - Sist endret 1. okt. 2020 08:25