Hovedfunn

Her finner du korte oppsummeringer av hovedfunn fra utvalgte senterrapporter. 

Konsekvenser av koronaepidemien for frivilligheten (2020)
Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Bernard Enjolras

Tillit og bekymring: Hva avgjør om folk følger koronarådene?
Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Audun Fladmoe og Kari Steen-Johnsen (2020)

Finanisering av frivillighet (2020)
Daniel Arnesen

Lokalt beredskapssamarbeid (2020)
Marte Slagsvold Winsvold og Jon Kåre Skiple

Kulturfrivillige (2020)
Signe Bock Seegard

Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg (2020)
Ivar Eimhjellen, Henrik Litleré Bentsen og Dag Wollebæk

Frivillighet, klasse og sosial ulikhet (2020)
Ivar Eimhjellen og Audun Fladmoe

Organisasjonslandskap i endring (2019)
Daniel Arnesen og Karl Henrik Sivesind

Frivillighet i kommunene (2019)
Håkon Solbu Trætteberg, Ivar Eimhjellen, Rune Ervik og Bernard Enjolras

Frivillighet og politisk engasjement (2019)
Audun Fladmoe

Kunnskapsoversikt: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter – Omfang og betingelser (2017)

Kunnskapsoversikt: Minoritetsbefolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner. Hva vet vi? (2016)

Sammendrag: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo – barrierer, frafall og endringer over tid (2016)
Guro Ødegård (NOVA), Anders Bakken, Åse Strandbu (NIH)

Hovedfunn: Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? (2016)
Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind, Trygve Gulbrandsen

Private bidrag til frivillig sektor i Norge – en kunnskapsoversikt (2015)
Karl Henrik Sivesind

Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998–2014 (2015)
Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes, Per Selle

Hovedfunn: Betingelser for frivillig innsats (2015)
Dag Wollebæk (i permisjon), Synne Sætrang, Audun Fladmoe

Hovedfunn: Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet (2015)
Håkon Solbu Trætteberg, Karl Henrik Sivesind

Hovedfunn: Fellesskap og forskjellighet (2014)
Guro Ødegård, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen, Bodil Ravneberg

Publisert 31. mai 2017 16:18 - Sist endret 27. apr. 2020 12:50