Hovedfunn

Her finner du korte oppsummeringer av hovedfunn fra utvalgte senterrapporter. 

Finanisering av frivillighet (2020)
Daniel Arnesen

Lokalt beredskapssamarbeid (2020)
Marte Slagsvold Winsvold og Jon Kåre Skiple

Kulturfrivillige (2020)
Signe Bock Seegard

Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg (2020)
Ivar Eimhjellen, Henrik Litleré Bentsen og Dag Wollebæk

Frivillighet, klasse og sosial ulikhet (2020)
Ivar Eimhjellen og Audun Fladmoe

Organisasjonslandskap i endring (2019)
Daniel Arnesen og Karl Henrik Sivesind

Frivillighet i kommunene (2019)
Håkon Solbu Trætteberg, Ivar Eimhjellen, Rune Ervik og Bernard Enjolras

Frivillighet og politisk engasjement (2019)
Audun Fladmoe

Kunnskapsoversikt: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter – Omfang og betingelser (2017)

Kunnskapsoversikt: Minoritetsbefolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner. Hva vet vi? (2016)

Sammendrag: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo – barrierer, frafall og endringer over tid (2016)
Guro Ødegård (NOVA), Anders Bakken, Åse Strandbu (NIH)

Hovedfunn: Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? (2016)
Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind, Trygve Gulbrandsen

Private bidrag til frivillig sektor i Norge – en kunnskapsoversikt (2015)
Karl Henrik Sivesind

Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998–2014 (2015)
Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes, Per Selle

Hovedfunn: Betingelser for frivillig innsats (2015)
Dag Wollebæk (i permisjon), Synne Sætrang, Audun Fladmoe

Hovedfunn: Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet (2015)
Håkon Solbu Trætteberg, Karl Henrik Sivesind

Hovedfunn: Fellesskap og forskjellighet (2014)
Guro Ødegård, Jill Loga, Kari Steen-Johnsen, Bodil Ravneberg

Publisert 31. mai 2017 16:18 - Sist endret 4. feb. 2020 09:56