Slik bidro helsefrivilligheten under korona

Her finner du ferske funn om helsefrivillighetens samfunnsbidrag gjennom pandemien. 

Bilder

Helsefrivillighet defineres som organiasjoner innen helse, pleie og redningsarbeid, sosiale tjenester og organisasjoner for syke og personer med nedsatt funksjonsevne.

Funnene er sammenfattet i forbindelse med helsefrivillighetens dag 7. april 2022, i samarbeid med Stiftelsen Dam. Disse funnene munner ut i en rapport om temaet som publiseres mot slutten av 2022.

Helsefrivillighetens bidrag dreide seg om informasjonsformidling i forbindelse med pandemien, støtte til vaksinering og koronatesting, men i stor grad også om aktiviteter for utsatte grupper. Dette er bidrag som var viktig for å redusere negative konsekvenser av smitteverntiltak, og er arbeid som har hatt store ringvirkninger for samfunnet. 

Emneord: Frivillighet Av Erika Bruun
Publisert 7. apr. 2022 14:35 - Sist endret 7. apr. 2022 16:50