Klasse og sosial ulikhet i frivilligheten

Hvor mye frivillig arbeid du gjør, samt hvilke typer organisasjoner du arbeider for, henger sammen med sosial status og klasse, viser ny studie.

Klikk på bildet for å lese brosjyren (bruk fullskjermfunksjonen), eller klikk på lenken under for å lese brosjyren i PDF-format. 
Bilder
 

Ressursene i samfunnet er ikke likt fordelt, verken når det gjelder økonomiske ressurser (inntekt og formue), kulturelle ressurser (utdanning og kulturelle preferanser) eller sosiale ressurser (tilgang til nettverk av venner, bekjente og andre forbindelser).

Tidligere studier har vist at frivillige ofte har høy utdanning og brede sosiale nettverk. I den nye rapporten Frivillighet, klasse og sosial ulikhet. Norsk frivillighet i et klasseperspektiv, går forskerne Ivar Eimhjellen og Audun Fladmoe dypere inn i spørsmål knyttet til klasse og sosial ulikhet, og undersøker en rekke kjennetegn ved frivillige i ulike typer organisasjoner.

Rapporten viser at hvor mye og hva slags frivillig arbeid du gjør har sammenheng med flere faktorer knyttet til blant annet familiebakgrunn, hva slags utdanning du har, og hvilken tilknytning du har til arbeidsmarkedet. Blant annet er det større sannsynlighet for at personer i eliteyrker, som professorer, leger og ledere, gjør frivillig arbeid enn for personer i middelklasse- eller arbeiderklasseyrker.

Personer med mye ressurser er i større grad engasjert i frivillig arbeid, men slags ressurser du har påvirker til en viss grad hva slags frivillighet du driver med. For eksempel viser analysene at frivillige for idrettsorganisasjoner ofte har særlig store økonomiske og sosiale ressurser, mens frivillige i rettighets- og støtteorganisasjoner ofte har betydelige kulturelle ressurser. Klikk på brosjyren over for å lese mer!

Emneord: Sivilsamfunn Av Hallvard Kvale
Publisert 8. jan. 2020 14:31 - Sist endret 30. juni 2022 10:22