Frivillighet i kommunene

Brosjyre: Les kort og forståelig om hva en fersk forskningsrapport sier om samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene. 

Mesteparten av det frivillige arbeidet i Norge utføres lokalt, og kommunene spiller en viktig rolle i å finansiere og tilrettelegge for dette. Likevel vet vi ganske lite om samhandlingen mellom kommuner og frivillige organisasjoner. En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn frivillighet sektor tar for seg samarbeidet mellom frivillighet og kommuner i politikkutvikling
 
I brosjyren under har vi oppsummert hovedfunnene fra rapporten. Blant temaene som dekkes er de ulike formene for samarbeid, omfanget av samarbeidet på ulike felter, samt barrierene mot mer samhandling mellom kommuner og frivillighet. 
 
Klikk på bildet for å lese brosjyren (bruk fullskjermfunksjonen), eller klikk på lenken under for å lese brosjyren i PDF-format. 
Bilder
Publisert 26. jan. 2020 20:36 - Sist endret 1. okt. 2020 08:37