Frivillighet i en storby

Kommune og frivillig sektor i Oslo. 

Flak

Brosjyren baserer seg på funn fra rapporten «Frivillighet i storbyen: Kommune og frivillig sektor i Oslo» som er skrevet på oppdrag for Oslo kommune. Den presenterer nøkkeltall om frivillig sektor i Oslo, og undersøker hvilke erfaringer frivilligheten har med kommunens oppfølging av frivillighetsmeldingen fra 2016. I tillegg til skisseres fremtidige kunnskapsbehov om frivillig sektor i hovedstaden.

Rapporten viser at Oslo har en voksende, rik og mangfoldig frivillig sektor. En økende andel av innbyggerne utfører frivillig, ubetalt arbeid, og omfanget av frivillig arbeid har også økt over tid. Mye aktiviteten skjer innen kultur og fritid, men det er også vekst på andre området, spesielt innen bolig- og nærmiljø. Samarbeid mellom kommunen og frivilligheten i Oslo fungerer på mange måter godt, men det er også utfordringer, blant annet knyttet til samordning, tilgang på lokaler og rom for nyskapning.

Klikk her for å lese hele rapporten Frivillighet i en storby. Kommune og frivillig sektor i Oslo.

Publisert 4. sep. 2020 07:09 - Sist endret 1. okt. 2020 07:21