Frivillig sektor etter pandemien

Vi har oppsummert fem hovedfunn om blant annet aktivitetsnivå, rekruttering og økonomi. 

Bilder

Datagrunnlag og fakta om undersøkelsen:

Organisasjonsundersøkelse: Spørreundersøkelse sendt til alle lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret med e-postadresse. Svar fra cirka 4800 organisasjoner. Gjennomført i februar og mars 2022.

Befolkningsundersøkelse: Spørreundersøkelse gjennomført i et befolkningsrepresentativt utvalg vinteren 2019 og vinteren 2022. Respondentene ble trukket fra webpanelet til Kantar. Totalt 8800 svar, 2774 deltok begge årene.

Publisert 8. apr. 2022 15:19 - Sist endret 8. apr. 2022 15:25