Befolkningens frivillige bidrag under koronakrisen

Sist endret 3. sep. 2020 14:02 av hegekka@uio.no

Borsjyren omfatter funn fra en undersøkelse om frivillig innsats under koronakrisen. Mer enn én av fire nordmenn har gjort en frivillig innsats under koronakrisen, hvor flesteparten er personer som allerede har gjort en frivillig innsats i løpet av det siste året.