Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og kulturliv

Sist endret 17. des. 2020 13:05 av hegekka@uio.no

Barn og unge som kommer fra familier med mye sosiale og økonomiske ressurser deltar mer i organiserte fritidsaktiviteter enn barn og unge fra familier med lave ressurser.