Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og kulturliv

Sist endret 23. mars 2021 13:31 av hegekka@uio.no

Barn og unge som kommer fra familier med mye sosiale og økonomiske ressurser deltar mer i organiserte fritidsaktiviteter enn barn og unge fra familier med lave ressurser.