Avsluttet prosjekt

Sivilt og politisk engasjement online og sosiale ulikheter

Prosjektperiode 2011 - 2012
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Undersøkelsen av frivillig innsats har vist at online engasjement både i politikk og i en ny form for frivillighet er økende. Samtidig er sosiale ulikheter enda mer aksentuert når det gjelder online engasjement, særlig blant ungdommer.

Prosjektet vil undersøke nærmere sivilt og politisk engasjement på Internett og gjennom nye sosiale medier samt de nye sosiale forskjeller som oppstår i det informasjonssamfunnet. Innsamling av nye individsdata som fokuserer på bruk av nye medier vil være nødvendig for å belyse disse nye fenomener.

Dette prosjektet vil kunne samarbeide med prosjektet Social Media and the New Public Sphere om nye sosiale medier som ISF og Rokkansentret vil gjennomføre i 2011 og 2012.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forsker I 906 49 417 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 24. sep. 2018 11:25