Avsluttet prosjekt

Frivillig sektor og sivilsamfunn i Norge - en helhetlig presentasjon av tilgjengelig kunnskap

Prosjektperiode 2012 - 2013
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Å få en helhetlig presentasjon på sentrale områder som deltakelse, endringer i frivillig sektor, finansieringsordninger og rammevilkår vil synliggjøre forskningsfunn og programmet. En bok på engelsk vil være et viktig bidrag i ulike sammenhenger både for departementet, frivillig sektor og forskningsfeltet. I forbindelse med internasjonale kontakter som studiebesøk, rapporteringer og reiser vil en helhetlig presentasjon på et felt der Norge står i en særstilling, være interessant og hensiktsmessig. Prosjektet dekker alle temaene i forskningsprogrammet.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:19