Senterledelsen

Faglig og administrativ ledelse

Senteret ledes av Bernard Enjolras, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Ivar Eimhjellen har koordinatoransvaret ved Uni Research Rokkansenteret. 

Senterrådet

Senterrådet er senterets øverste beslutningsorgan, og består av direktør ved Institutt for samfunnforskning, Tanja Storsul, og forskningsdirektør ved Uni Research  Rokkansenteret, Ingrid Helgøy. Senterrådets fremste oppgaver er å:

  • Sørge for at senterets prioriteringer er i samsvar med dets målsetninger
  • Sikre faglige uavhengighet
  • Vedta årlige arbeidsprogrammer og prosjektfordeling mellom partnerinstitusjoner
  • Sikre at forskning og formidling er av tilfredsstillende faglig kvalitet
Publisert 16. mai 2017 13:50 - Sist endret 17. aug. 2018 11:49