English version of this page

Kontakt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Generelle henvendelser

E-post

eller kontakt enkeltforskere.

Pressehenvendelser

Henvendelser kan rettes direkte til våre forskere

Du kan også kontakte pressekontakt ved Institutt for samfunnsforskning.

Sosiale medier

Følg oss:

Adresser

Institutt for samfunnsforskning

Postadresse
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo

Besøksadresse
Munthes gate 31
0260 Oslo
Telefon: 23 08 61 00
(åpent kl. 9.00–15.00)

NORCE Norwegian Research Centre

Postadresse
NORCE hovedkontor
Postboks 22 Nygårdstangen
5020 Bergen

Besøksadresse
NORCE Norwegian Research Centre
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen
Telefon: 56 10 70 00