English version of this page

Kontakt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Generelle henvendelser

E-post

eller kontakt enkeltforskere.

Pressehenvendelser

Henvendelser kan rettes direkte til våre forskere

Du kan også kontakte pressekontakt ved Institutt for samfunnsforskning.

Sosiale medier

Følg oss:

Adresser

Institutt for samfunnsforskning

Postadresse
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo

Besøksadresse
Munthes gate 31
0260 Oslo
Telefon: 23 08 61 00
(åpent kl. 9.00–15.00)

Uni Research Rokkansenteret

Postadresse
Uni Research hovedkontor
Postboks 7810
5020 Bergen

Besøksadresse
Uni Research Rokkansenteret
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen
Telefon: 55 58 50 00