Vi søker vitenskapelig assistent

Har du mastergrad eller er mastergradsstudent? Vi søker en vitenskapelig assistent som vil jobbe med flere av våre prosjekter. Søknadsfrist 9. mai!

Illustrasjon av skrivepult med datamaskin og kontorrekvisita

Illustrasjon: Colourbox.com

Om stillingen

Stillingen vil være knyttet til flere prosjekter ved senteret, og vil innebære innsamling og systematisering av kvantitative data, transkribering av kvalitative intervjuer, og deltakelse i gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser.

Stillingen er et engasjement på timebasis, i perioden mai 2021 – desember 2021, med mulighet til forlengelse frem til juni 2022. Maksimum antall timer vil ikke overskride det som tilsvarer en 50 prosent deltidsstilling. Det nøyaktige antallet timer per måned avgjøres av arbeidsmengden og avtales etter hvert.

Tiltredelse så snart som mulig. 

Les mer om utlysningen og søk her.

Publisert 23. apr. 2021 10:58 - Sist endret 23. apr. 2021 11:00