To nye vitenskapelige assistenter til Sivilsamfunn-senteret

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har ansatt to nye vitenskapelige assistenter – Milla Sandborg Mathisen og Helga Hiim Stålhane ser fram til å ta fatt på problemstillinger tilknyttet frivillig sektor.

KARTLEGGER FRIVILLIGHETEN: Milla Sandborg Mathisen (t.v.) og Helga Hiim Stålhane skal blant annet se nærmere på nasjonale og lokale frivillige organisasjoner. Foto: ISF.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) går inn i en ny periode med frivillighetsforskning. I februar i år undertegnet de en ny kontrakt som sikrer videre frivillighetsforskning på senteret.

I april ansatte senteret to nye vitenskapelige assistenter (vit.ass.): Milla Sandborg Mathisen og Helga Hiim Stålhane skal blant annet jobbe med prosjektet Organisasjonslandskap i endring.

Ny vit.ass.: bilde av Milla Sandborg Mathisen.
Ny vit.ass.: Milla Sandborg Mathisen. Foto: ISF.

Milla Sandborg Mathisen fullfører en master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo til høsten, hvor hun tar for seg internasjonal handelspolitikk. Milla har blant annet erfaring fra Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), og praktikantopphold i Genève i Sveits ved Verdens handelsorganisasjon (WTO).

På Sivilsamfunns-senteret skal hun jobbe med å kartlegge nasjonale frivillige organisasjoner, i tillegg til å jobbe med databehandling på valgforskningsprogrammet til ISF.

– Jeg ser fram til å få mer kunnskap om hvordan det er å forske på frivillig sektor og sivilsamfunn i et akademisk miljø, særlig fram mot frivillighetsmeldingen som kommer til høsten, sier Milla.

Ny vit.ass.: bilde av Helga Hiim Stålhane.
Ny vit.ass.: Helga Hiim Stålhane. Foto: ISF.

Helga Hiim Stålhane har en master i sosiologi fra San Diego State University, hvor hun så nærmere på den norske au pair-ordningen i lys av nyliberalistiske prinsipper. Tidligere har hun jobbet som prosjektkoordinator ved MiRA-senteret i Oslo, som er et ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Helga skal blant annet jobbe med å kartlegge lokale frivillige organisasjoner:

– Frivillig sektor er et spennende felt å få jobbe med. Det samme gjelder det å få jobbe i akademia, hvor temaene det forskes på interesserer meg faglig – slik som frivillighet, arbeidsliv, innvandring og inkludering, sier Helga.

Av Eirin Konstad Nilsen
Publisert 3. mai 2018 12:24 - Sist endret 18. mai 2018 13:13