To nye år med frivillighetsforskning

Forskning på frivillig deltakelse blant minoritetsbefolkningen og en ny spørreundersøkelse om norsk frivillighet er blant de planlagte satsingene for årene som kommer.

– Til sammen vil forskningen de neste to årene vil gi viktig ny kunnskap om frivillighet i Norge, sier senterleder  Bernard Enjolras. Foto: ISF.

Forskningen på norsk frivillighet og sivilsamfunn fortsetter i to nye år. Denne uka undertegnet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor en ny kontrakt med Kulturdepartementet som sikrer senteret finansiering frem til 2020.

– Frivilligheten og sivilsamfunnet er viktige deler av samfunnet som mange tar del i, men som det fortsatt finnes ganske lite forskning på, sier Bernard Enjolras. Han leder forskningssenteret, som er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret.

Mer individualisert frivillighet

Senteret har levert mer enn femti forskningsrapporter i løpet av de ti årene det har eksistert, i tillegg til et stort antall tidsskriftartikler og bøker. Forskerne har både undersøkt frivillighetens rolle i det norske samfunnet og studert endringer og utviklingstrekk i den frivillige sektoren.

Enjolras forteller at mange av utviklingstrekkene de siste tiårene speiler den bredere samfunnsutviklingen, som at de tradisjonelle kristne foreningene går tilbake mens muslimske og katolske organisasjoner har vokst. Samtidig har de frivillige blitt mer individualiserte og mindre trofaste overfor organisasjonene de engasjerer seg i.

– Dagens frivillige nøyer seg ikke bare med å gå inn i organisasjonene de vokste opp i, de tenker mer på hva deltakelsen betyr for dem og hva de får igjen for engasjementet, forteller han.

Faktagrunnlag for frivillighetspolitikk

De neste to årene kommer forskerne på senteret i hovedsak til å konsentrere seg om fire temaer, forteller Enjolras: Frivillig deltakelse blant minoritetsbefolkningen, endringer i organisasjonslandskapet, kommunenes samspill med frivillige organisasjoner, samt en ny spørreundersøkelse om frivillig innsats i Norge.

Spørreundersøkelsen er en videreføring av de fire tidligere undersøkelsene som forskeren tilknyttet senteret har gjennomført siden 1997. Til sammen utgjør dette tallmaterialet en av de viktigste informasjonskildene om norsk frivillighet og sivilsamfunn.

– Til sammen vil forskningen de neste to årene vil gi viktig ny kunnskap om frivillighet i Norge. Dette vil både være et faktagrunnlag for en mer kunnskapsbasert frivillighetspolitikk og bli et fundament for videre forskning på feltet, avslutter Bernard Enjolras.

Av Hallvard Kvale
Publisert 7. feb. 2018 13:04 - Sist endret 7. feb. 2018 13:04