Tendenser til endring i danskenes frivillige arbeid

Forskere ved SFI og Aalborg Universitet har undersøkt utviklingen i danskenes frivillige arbeid. I dag kom rapporten "Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012". 

Undersøkelsen er en oppfølging av en befolkningsundersøkelse fra 2004, som var den første omfattende dokumentasjonen av danskenes frivillige engasjement. 

Rapporten viser at det er stor stabilitet i danskenes frivillige arbeidsinnsats. Hver tredje danske utførte frivillig arbeid i 2012, noe som stort sett tilsvarer tallene fra 2004. Under den overordnede stabiliteteten er det derimot tendenser til endringer. Blant annet er det flere idag som gjør frivillig arbeid uten å være medlem av foreningen de arbeider for. En annen tendens viser at færre yngre engasjerer seg i frivillig arbeid. 

Les mer og last ned rapporten her (PDF-sfi.dk)

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 27. mai 2014 00:00