Svensk statsrådsbesøk ved Institutt for samfunnsforskning

Norsk sentermodell for sivilsamfunnsforskning har vekket den svenske civilministerens interesse.

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi (foran til venstre) på besøk hos senteret.

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi (foran til venstre) på besøk hos senteret.

Torsdag 28. januar besøkte den svenske civilminsteren Ardalan Shekarabi Institutt for samfunnsforskning, for å få et innblikk i hvordan den norske modellen for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er organsiert. Det var i forbindelse med deltakelse på hovedorganisasjonen Virkes nordiske konferanse for verdibaserte og idelle virksomheterat ministeren var i Oslo.

Sentermodellen vekker nordisk interesse

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som ble etablert i 2008 på initativ fra Kulturdepartementet og er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret i Bergen, har altså vekket oppmerksomhet hos våre naboer. Både senterets  organiseringsform – som et uavhengig og langsiktig virtuelt fellesskap bestående av forskere fra to forskningsinstitutter, og senterets forskningsvirksomhet – med leveringer av anvendt forskning av høy kvalitet, som belyser samfunnsrelevante problemstillinger.

Senterforskere Bernard Enjolras, Guro Ødegård, Kari Steen-Johnsen og Karl Henrik Sivesind presenterte senterets historie, visjoner og prosjekter for en lydhør svensk delegasjon.

– Sentermodellen har gitt en grunnfinansiering som har bidratt til å kunne bygge et sterkt fagmiljø og gode data over tid. Den brede kompetansen fra flere forskningsmiljøer har bidratt til en fleksibilitet som gjør oss i stand til å gå inn i en rekke samfunnsrelevante tematikker og samarbeidsprosjekter, og bygge kompetanse på nye felter innen sivilsamfunnsforskningen, forklarte de norske forskerne.

Ardalan Shekarabi forlot Munthes gate 31 samme ettermiddag med ny inspirasjon.

– Veldig interessant. Dette er noe å ta med seg hjem til Sverige, avsluttet ministeren.

Møtedeltakere(f.v): Synne Sætrang (ISF), Karin Svedberg (svenske FAMNA), Vibeke Hammer Madsen (Hovedorganisasjonen Virke), Civilminister Ardalan Shekarabi, Karl Henrik Sivesind (ISF), Kari-Steeen Johnsen (ISF), Guro Ødegård (ISF) og Bernard Enjolras (ISF).

 

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 29. jan. 2016 11:02 - Sist endret 25. juli 2017 16:22