Sosialt entreprenørskap – mer enn et forbigående fenomen

Aktørene i skjæringsfeltet mellom offentlig, privat og frivillig sektor bidrar til sosial innovasjon. De møter imidlertid også utfordringer. Les mer og se opptak fra vårt frokostseminar om muligheter og utfordringer ved sosialt entreprenørskap i Norge her.

Torsdag 22. juni inviterte Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor til frokostseminar om sosialt entreprenørskap.

Senterforskerne Jill Loga (Høgskulen på Vestlandet) og Ivar Eimhjellen (Uni Research Rokkansenteret) presenterte ferske forskningsfunn fra rapporter om temaet, og aktører på feltet bidro med viktige innspill på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i sosialt entreprenørskap i Norge.

Her kan du se opptak og bilder fra seminaret, laste ned presentasjonene, og få tilgang til de publiserte rapportene:

Se opptak fra seminaret her:

Last ned presentasjonene her:

Forskningsrapporter om sosialt entreprenørskap:

Til høsten kommer også rapporten «Samspill og innovasjon. Nettverk og samarbeidsrelasjoner mellom offentlig, privat og frivillig sektor».

    Bilder fra seminaret:

    Sosialt entreprenørskap frokostseminar
      Publisert 22. juni 2017 15:40 - Sist endret 30. juni 2017 10:07