Søkelys på hvordan filantropi har funnet nye former

12. desember inviterer Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med Kulturdepartementet til heldagsseminaretNye former for filantropipå Radisson SAS på Holbergs plass.

Internasjonalt har sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon blitt en viktig del av den offentlige politikken for å bekjempe fattigdom og for å fremme sosial integrasjon.

- Den private filantropien spiller en viktig rolle også i det norske sivilsamfunnet, men er i liten grad synliggjort, sier ISF-forsker og senterleder Bernard Enjolras.

I Norge har velferdsstaten et solid tjenestetilbud, men den har sine begrensninger. De senere årene har det vært en økning i at private aktører tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer nye løsninger, som  er gunstige både økonomisk og samfunnsmessig. 

-I 2009 ga 76 prosent av husholdninger penger til frivillige organisasjoner til en verdi av 7,9 milliarder kroner. I de siste tiårene har flere store stiftelser blitt etablert, og de spiller en økende rolle i det norske samfunnet ved blant annen å drive innovasjon, sier Enjolras.

På seminaret 12. desember setter arrangørene søkelyset på den nye betydningen pengegaver og private aktører har for sivilsamfunnet. Også internasjonale og nasjonale trender innen filantropi og sosialt entreprenørskap er tema .

Innlederne og paneldeltakerne er ledere for stiftelser og tiltak som bidrar til å etablere arbeidsplasser for mennesker som ellers ikke ville vært i jobb, veiledning for ungdom som har havnet utenfor, og støtte til bærekraftig matproduksjon. Dr. Lester Salamon, som er en pioner innen teori og empirisk forskning på non-profit-sektoren, både i USA og internasjonalt, kommer for å snakke om sine nyeste bøker. Karl Henrik Sivesind ved Institutt for samfunnsforskning gir i sitt foredrag en oversikt over filantropi  og trender  i Norge.

 

 

 

Av Hammer Ann-Elisabeth (a.e.hammer@samfunnsforskning.no)
Publisert 8. des. 2014 09:26 - Sist endret 19. des. 2017 13:44