Social Enterprise and the Third Sector

Ny bok om sosialt entreprenørskap og den tredje sektor.

Sosialt entreprenørskap og sosiale virksomheter har de siste tiårene fått økt oppmerksomhet både i politikk og akademia. Det økte fokuset er bl.a. grunnet i dramatiske endringer i sosiale og økonomiske strukturer, og i privat og offentlig sektors manglende evne til å løse de store utfordringene samfunnet står ovenfor -lokalt, nasjonalt og globalt.

Debatten om sosialt entreprenørskap er nå verdensomspennende, med hyppige kunnskapsutvekslinger mellom forskere fra hele verden. Likevel er forskning og kontekst svært ulik både mellom- og innad i- regioner. I bokenSocial Enterprise and the Third Sectorpresenteres omfattende bidrag som reflekterer den europeiske debatten, men som også kobles til utviklingen i andre deler av verden. På denne måten ønsker forfatterne å bidra til en økt forståelse av tredje sektors rolle, omfang og innflytelse.

Blant bidragsyterne er senterforsker Bernard Enjolras.

 

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 16. juni 2014 14:22 - Sist endret 19. des. 2017 13:41