Sivilsamfunnsforskningen fortsetter

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor skal fortsette forskningsinnsatsen. Det skal blant annet bidra til en mer kunnskapsbasert frivillighetspolitikk.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland
Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors avslutningskonferanse

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret, som siden oppstarten i 2008 har hatt som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge.

På senterets avslutningskonferanse 8. november ble det klart at senteret skal forske videre i perioden 2018–2020. Kulturminister Linda Hofstad Helleland, som åpnet konferansen, understrekte at senteret har bidratt med ny kunnskap som gjør at vi kan forstå frivilligheten bedre:

– Senteret har gjort funn som er av betydning både for frivillig sektor, for forvaltningen og for samfunnet som helhet. Denne kunnskapen kommer vi til å legge stor vekt på i arbeidet med den nye stortingsmeldingen om den statlige frivillighetspolitikken, sa hun.

Har hevet kunnskapsnivået om frivillig sektor

I løpet av de ti årene senteret har eksistert, har det blitt gjennomført over 50 forskningsprosjekter, som til sammen har resultert i mer enn 50 rapporter, i tillegg til en rekke artikler og bøker. Leder for senteret, Bernard Enjolras, påpeker at senteret dermed har bidratt til en vesentlig økning av kunnskapen om frivillig sektor i Norge.

– I den siste femårsperioden har senteret blant annet produsert viktig kunnskap om nivået og omfanget av frivillig innsats i befolkningen. Vi har også undersøkt hvordan det norske organisasjonslandskapet ser ut, og sett nærmere på nyere former for samfunnsengasjement. I tillegg har vi rettet fokus mot konsekvensene av frivillig organisering – både for enkeltpersoner, lokalsamfunn og for samfunnet som helhet, forteller han.

At denne kunnskapen vil komme til nytte i arbeidet med frivillighetsmeldingen, er Enjolras glad for. Han understreker samtidig at det hele veien også har vært viktig for senteret å formidle forskningsfunn til aktører innenfor frivilligheten:

– Vi opplever at det er stor interesse for vår forskning også blant organisasjonene. Det gode oppmøtet på senterets avslutningskonferanse vitner om det, sier han.

Av Karin Oline Kraglund
Publisert 10. nov. 2017 17:42 - Sist endret 1. des. 2017 16:40