Sivilsamfunn styrker seg igjen

Guro Ødegård ser frem til å ta fatt på arbeidet som forsker ved ISF og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Etter 10 år på NOVA er hun allerede godt kjent med forskermiljøene i Munthesgate.

Ødegårds tilknytning til ISF strekker seg tilbake i tid, veilederen på doktorgradsarbeidet hennes var tidligere instituttleder ved ISF, Fredrik Engelstad
Hennes faglige bakgrunn er passer i tillegg meget godt til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, der hun blant annet skal jobbe på prosjektet "Frivillighet og integrering - kvalitative tilnærminger

- Jeg har hatt et faglig samarbeid med ISF i mange år, så jeg føler meg trygg på at dette vil bli et veldig bra sted å jobbe, sier Ødegård, som nylig leverte inn avhandlingen "Motløs ungdom?", for doktorgraden i sosiologi

Optimistisk forsker
Avhandlingen tar for seg politisk deltakelse blant ungdom, og konstaterer blant annet at det finnes et nytt engasjement skal passe inn i et tradisjonelt demokrati. De som ønsker å få mer innsikt i denne problematikken, oppfordres til å oppsøke disputasen til Ødegård, som vil bli avholdt forhåpentligvis en gang før sommeren. Alt i alt er sosiologen optimistisk på vegne av ungdommen.

- Jeg er i grunn en ganske optimistisk forsker. Forvitring er ikke et ord jeg bruker mye, sier Ødegård.

I sivilsamfunnsgruppa ved ISF skal Ødegård i første omgang jobbe opp mot forholdet mellom frivillighet og integrering. Eller, som hun spissformulert sier: Synger tamiler i kor?

- Formålet er å belyse om det finnes mekanismer for vellykket integrering på frivillighetsfeltet. Arbeidet vil ta form av en case-studier, sier Ødegård, som ser frem til å komme i gang.

Frivillighetserfaring
Ødegård har ellers hatt erfaring fra frivillighetsfeltet gjennom lederverv ved et offentlig utvalg om statlig støttepolitikk til frivillige organisasjoner og to år i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Hun har dessuten tilbrakt et semester ved det prestisjetunge amerikanske universitetet Berkeley.

Ødegård er i tillegg tilknyttet prosjektet CINEFOGO.

Les mer

Guro Ødegård
Frivillighet og integrering - kvalitative tilnærminger
Sivilsamfunn i endring
CINEFOGO

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 19. mars 2009 13:00