Senterkonferanse – Deltakelse i endring

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til konferansenDeltakelse i endring.Konferansen er den første arrangert av Senteret og vil gå av stabelen 31. august 2009 I Røde Kors' lokaler i Oslo.

De siste bidragene innenfor forskningen på frivillig deltakelse vil bli presentert, og sentrale spørsmål for videre forskning på feltet vil bli trukket frem. I tillegg er formålet med konferansen å samle interesserte og forskere ved senteret til dialog, blant annet gjennom debatter og muligheten til å stille forskerne direkte spørsmål.

Konferansen vil bestå av tre temabolker som hver vil bli etterfulgt av en debatt:
Første tema erDeltakelse og fellesskap. Innleggene i denne temabolken vil belyse rollen skandinaviske frivillige organisasjoner har i dannelsen av sosial kapital - det vil si sosiale nettverk og tillit - og hvilken betydning dette for deltakelse og generell tillit i samfunnet. Ordstyrer i den påfølgende debatten vil være Dag Endal, styreleder i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

De frivillige organisasjonene og deltakelsen i dem er i stadig endring, og den andre temadelen,Organisasjonsendring og nye tilknytningsformer, vil se på utviklingen av de tradisjonelle organisasjonene, dannelsen av nye organisasjonstyper og møtet mellom frivillighet og offentlig forvaltning. Kommunikasjonssjef i Røde Kors, Bernt G. Apeland, vil være ordstyrer i denne debatten.

Deltakelse og innflytelse i det nye Norgeer det tredje og siste temaet. I denne bolken er det perspektivene til aktive med innvandrerbakgrunn, kvinner og ungdom som løftes fram. Utfordrer disse gruppene vår tradisjonelle forståelse av engasjement og innflytelse? Ordstyrer i debatten som kanskje kan besvare dette spørsmålet er Petter Eide, generalsekretær i Norsk folkehjelp.

Klikk herfor påmelding og mer informasjon.

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 25. juni 2009 13:19