Senterforsker Jill Loga medlem av nytt inkluderingsutvalg

Jill Loga, forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er med i et nytt, regjeringsoppnevnt utvalg som skal gi råd til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Inkluderingsutvalget skal se på muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i inkluderings- og integreringspolitikken. Logas forskerbidrag vil være å se på rollen sivilsamfunn og frivillighet spiller i dette.

I tillegg skal Inkluderingsutvalget arrangere dialogmøter rundt om i landet med utgangspunkt i temaene utvalget diskuterer, og sørge for faglig grunnlag og kunnskapsbasert ramme for debattene. Det første dialogmøtet holdes i Bergen 18. mai.

Utvalget er satt sammen av personer med allsidig erfaring og kompetanse og består av personer med ulik etnisk bakgrunn, med forskjellig yrkesbakgrunn, i ulik alder og som bor forskjellige steder i landet:

 • Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune

 • Rita Abrahamsen, formann i Det mosaiske trossamfunn i Trondheim

 • Solfrid Berntsen, styremedlem i OBOS, Oslo

 • Marco Elsafadi, leder stiftelsen New Page, basketballspiller, Bergen

 • Inés Hardoy, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo

 • Knut Kjeldstadli, professor ved Universitetet i Oslo

 • Toril Sundal Leirset, rektor sjefsgården Voksenopplæringssenter, Levanger

 • Jill Loga, forsker ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen

 • Julia Maliszewska, ombud for polske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening, Oslo

 • Norvald Mo, rådgiver i Fellesforbundet, leder i Oslo Idrettskrets

 • Odu Obiajulu, bygg- og anleggsingeniør ved Universitetet i Tromsø

 • Ambreen Perveez, leder for muslimske kvinnelige akademikere, Oslo

 • Asle Toje, forsker, Oslo

 • Dhayalan Velauthapillai, førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

 • Thomas Wanjihi, leder og talsperson for INLO, Trondheim

 • Henriette Sinding Aasen, professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Ragnhild Aashaug, varaordfører i Tolga

Inkluderingsutvalget skal levere sin rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i juni 2011.

Les mer på regjeringen.no
Les mer om Jill Loga

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 3. mai 2010 11:26