Senterforsker i iPad-app om frivillighet

Jill Loga er med i en ny iPad-applikasjon om hvordan man starter og driver en frivillig organisasjon.

Apple lanserte nylig en iPad-applikasjon med verktøy, tjenester og informasjon om hvordan man oppretter og driver en interesseorganisasjon. Som en del av applikasjonen er Jill Loga intervjuet om forskningsresultater fra sivilsamfunnsforskningen.

- Jeg bidrar med informasjon om betydningen av frivillighet for den norske samfunnsmodellen, for produksjon av tillit og for livskvalitet for den enkelte, sier Loga.

Reaktor, som lager de norske applikasjonene for Apple, har på vegne av DnB NOR designet den pedagogiske applikasjonen som  retter seg mot folk som er med i eller vil starte en frivillig forening. Tanken bak produksjonen er å tilrettelegge og forenkle organiseringen av frivillighet og samle relevant informasjon.

- Det er interessant å se hvordan ny teknologi tas i bruk og jeg synes det var morsomt å få et innblikk i produksjonen. Appen inkluderer relevante linker og informasjon om økonomi, lovverk og organisering av styret. Det er også informasjon om medlemsregistrering, rekruttering og informasjonsarbeid.

- Det gis for eksempel en stegvis instruksjon til hvordan foreninger kan bruke Facebook som verktøy. Jeg syns appen både er intuitiv og kreativt laget. Jeg er selv borettslagsformann og vet hvor komplisert reglementet og informasjonstilgangen er, sier Jill Loga.

Applikasjonen heter "DnB NOR Foreninger & lag". Den er gratis å laste ned, men finnes foreløpig kun for iPad (ikke iPhone). Klikk her for mer informasjon i iTunes.

Les mer om Jill Loga

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 15. sep. 2011 13:25