Senteret styrker kompetansen

Bodil Ravneberg, Sveinung Arnesen og Bjarte Folkestad er nylig tilsatt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

De tre forskerne er tilknyttet senteret gjennom Rokkansenteret.

Bodil Ravneberg er statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra UiB, og har en doktorgrad fra samme sted. Ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor skal hun undersøke hvordan minoriteter rekrutteres til frivillig organisasjonsliv i Møhlenpris-området i Bergen, med særlig fokus på de lokale rekrutteringsarenaenes rolle.

- Spørsmål jeg skal arbeide med er hvilke erfaringer man har med dette, hvilke strategier man har og hvordan det arbeides i praksis med rekrutteringen, sier Ravneberg.

Sveinung Arnesen er statsviter med master i sammenliknende politikk fra UiB, og har nylig levert inn doktoravhandlingen sin samme sted. Arnesen forsker på frivillige organisasjoner og sivilsamfunn, i tillegg til valgforskning. På senteret skal han jobbe på prosjektet «Organisasjonsdeltakelse, økonomi, frafall og arbeidsmarkedskonsekvenser».

- For tiden ser jeg på et datasett som kan hjelpe oss å analysere hvilke sosiale mekanismer som påvirker aktiv deltakelse i ulike typer frivillige organisasjoner. Dette tror jeg blir interessant, forteller Arnesen.

Bjarte Folkestad har en master i sammenlignende politikk, der han skrev om skillelinjer i russisk politikk. Han har siden jobbet med en doktorgrad om euroskeptisisme. På senteret skal han arbeide på prosjektet «Organisasjonsdeltakelse, økonomi, frafall og arbeidsmarkedskonsekvenser».

- Vi skal undersøke om sosial bakgrunn, som kjønn, alder, utdanning, yrke og inntekt, har noe å si for om en er aktivt medlem i ulike foreninger og organisasjoner. Undersøkelsen vil bygge på Innbyggerundersøkelsen 2009, et omfattende datasett med over 12.000 respondenter.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på noe nytt, og tror dette blir spennende, sier Folkestad.

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 29. feb. 2012 10:46