Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor styrkes med nytt tilskudd

Kari Steen-Johnsen har nylig tiltrådt en Forsker II-stilling ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF), etter ti år ved Norges Idrettshøyskole. Stillingen er delt mellom mellom gruppene IMER og Sivilsamfunn i endring.

Som del av IMER-gruppen skal Steen-Johnsen jobbe med evaluering av den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap sammen med Hilde Lidén, Anja Bredal og Monica Five Aarset.

Gjennom gruppen Sivilsamfunn i endring er Steen-Johnsen tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, der hun skal jobbe med prosjektet Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner.

Prosjektet går ut på å empirisk undersøke nettverkssamfunnets betydning for frivillige organisasjoner.

Endringsprosesser
Sosiologen synes det er spennende å se på brytningen mellom tradisjoner og samfunnsmessige endringer som tvinger frem organisatoriske endringer. Dette er blant annet en av tingene hun jobbet med på NIH, da hun så på hvilke endringsprosesser Norges snowboardforbund gjennomgikk da forbundet ble del av det større, mer tradisjonelle Idrettsforbundet.

- Jeg har hele tiden hatt et samfunnsvitenskapelig perspektiv på idrett der jeg har forsøkt å plassere arbeidet mitt i en i en bredere samfunnskontekst, sier Steen-Johnsen.

Hennes doktorgrad,Individualised Communities. Keep-fit exercise organisations and the creation of social bonds, gikk ut på nettopp dette. Prosjektet var del av et større forskningsprogram med tittelen “Idrett, samfunn og frivillig organisering”.

I tillegg til sosiologi har Steen-Johnsen et grunnfag i idéhistorie og fransk mellomfag fra Universitetet i Oslo.

Minorietsperspektiv

Steen-Johnsen synes det er spesielt interessant at stillingen er delt mellom IMER-gruppen og Sivilsamfunn i endring. Med en hovedfagsoppgave som så på integrasjon og eksklusjon av arbeidsløse i Frankrike, er hun ikke ukjent med minoritetsfeltet.

- Minoritetenes relasjoner til det offentlige er noe som opptar meg. Denne stillingen tiltaler meg fordi jeg er svært interessert i krysskoblingen mellom kultur, individ og samfunn, fortsetter Steen-Johnsen.

I tillegg til minoritetsperspektivet har hun lang erfaring fra frivillighetsfeltet, et resultat av en mangeårig deltagelse i speideren. Først som barn, og i ettertid gjennom arbeid med lederutvikling. Dette var forøvrig noe hun også gjorde ved NIH, der hun var program- og utviklingsansvarlig for lederutdanning for idretten.

- Senteret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gir en mulighet til intensiv forskningsinnsats på frivillighetsfeltet, noe jeg ser veldig frem til. Noe av det jeg liker ved ISF er at jeg er del av et større forskningsmiljø, som både har kunnskapsbredde, men ikke minst kunnskapsdybde, avslutter hun.

Les mer

Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner
Evaluering av den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap
IMER
Sivilsamfunn i endring

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 20. feb. 2009 13:00