Seminar: Frivillighet i en Facebook-tid

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor og Frivillighet Norge inviterer til halvdagsseminar 13. oktober i Oslo.

Siden 2008 har Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsket på deltakelse og rammevilkår for frivilligheten. I samarbeid med Frivillighet Norge inviterer vi til halvdagsseminaretFrivillighet i en Facebook-tid, hvor vi fokuserer på den nye kunnskapen som er utviklet og retter blikket framover.

På seminaret vil forskere fra senteret presentere forskning som viser hvordan digitale medier
både utfordrer og skaper nye muligheter
for den etablerte frivilligheten.

Seminaret vil kaste lys over spørsmålene:

  • I hvilken grad bidrar digitale medier til nye former for samfunnsengasjement og mobilisering?

  • Hvordan anvender frivillige organisasjoner digitale medier?

  • Hvilke utfordringer og muligheter skaper digitale medier for frivillige organisasjoner? 

Seminaret avsluttes med en paneldebatt om verdien av forskningen for de frivillige organisasjonene, myndighetene og samfunnet generelt.

Tid: Kl. 08.30-12.30, 13. oktober 2011
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Program

08.30-09.00

Registrering/kaffe

09.00

Velkommen
v/ Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge

09.05  

Åpningsinnlegg
v/ Roger Remme Solheim, statssekretær i Kulturdepartementet

09.15

Hva slags kunnskap trenger frivilligheten?
v/ Tove Paule, styremedlem i Frivillighet Norge

09.25

Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor: hva vet vi og hva trenger vi å forske på?
v/ Bernard Enjolras, Leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

09.50

Fortrenger digitale medier frivillig innsats?
v/ Dag Wollebæk, Forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

10.15

Ungdoms samfunnsengasjement gjennom sosiale medier
v/ Signe Bock Segaard, Forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

10.40

Pause

10.55

Frå face-to-face til facebook?
v/ Ivar Eimhjellen, Stipendiat ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

11.20

Sosiale medier som verktøy for frivillige organisasjoner
v/ Kari Steen-Johnsen, Forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

11.45-12.30

Paneldebatt"Gir økt kunnskap mer og bedre frivillighet?"
Debattleder: Aslak Bonde,Frittstående politisk journalist

Seminaret er nå fulltegnet og elektronisk påmelding er stengt.Kontakt stian@frivillighetnorge.noom du har spørsmål eller vil bli satt på venteliste

Kontaktperson:
Trude Løw Hansen tlh@samfunnsforskning.no/ TLF: 23 08 61 37

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 14. sep. 2011 16:54