Samarbeidsavtale gir nye muligheter for frivillighetsforskningen

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inngikk nylig en avtale med Norsk medborgerpanel. Samarbeidet vil bidra til nye data om nordmenns holdninger til frivillighet og deltakelse innenfor frivillig sektor.

Norsk medborgerpanel 

Norsk medborgerpanel (NMP)er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Panelet ble opprettet i 2013 og drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergenog Uni Research Rokkansenteret. Deltakerne i panelet rekrutteres tilfeldig fra Norsk folkeregister, og representerer et tverrsnitt av den norske befolkning. To ganger i året inviteres det representative utvalget til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk. Utvalget vil følges over tid, noe som vil styrke grunnlaget for å besvare spørsmål knyttet til holdningsendringer og de underliggende årsakene til slike endringer.

Frivillighetsgruppen

I juni 2014 inngikk Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektoret samarbeid med Norsk medborgerpanel. Avtalen går ut på at det skal opprettes en ny forskningsgruppe i Medborgerpanelet- frivillighetsgruppen- som har som formål å utforme spørsmål til panelet, og analysere innsamlede data. I avtaleperioden 2014-2017 vil NMP stille rundt 1500 respondenter og ca. 10 minutter i hver undersøkelse til disposisjon for frivillighetsgruppen. Samarbeidet vil gi nye og spennende muligheter for Senteres forskning fremover.

Frivillighetsgruppen vil bestå av Bernard Enjolras, Dag Wollebækog Rune Karlsenfra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Kristin Strømsnes, Dag Arne Christensenog Ivar Eimhjellenfra Uni Research Rokkansenteret. Kristin Strømsnes vil fungere som prosjektleder.

Les mer om Norsk medborgerpanel her.

 

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 11. aug. 2014 10:42