Professor Robert Putnam i Bergen

I forbindelse med den årlige Stein Rokkan-forelesningen ved Institutt for sammenlignende politikk, var grunnleggeren av sosial kapital-begrepet innenfor statsvitenskapen, Robert D. Putnam, i Bergen.

I forkant av forelesningen holdt Putnam et uformelt lunsjseminar på Rokkansenteret i regi av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Den 70 år gamle Harvardprofessoren har etablert noen av de viktigste begrepene innen samfunnsvitenskapen i nyere tid, og bøker som ”Making democracy work” (1993) og ”Bowling alone” (2000) er to av de mest siterte samfunnsvitenskapelige verkene de siste 20 år.

Sosial kapital og likhet
På lunsjseminaret holdt professor Putnam et innlegg om forholdet mellom sosial kapital og likhet, hvor han utfordret den etablerte antakelsen om at økonomi styrer grad av likhet i en befolkning, som igjen gir seg utslag i innbyggernes samhørighet.

Med utgangspunkt i amerikanske surveydata viste Putnam at den sosiale kapitalen blant den amerikanske befolkningen begynte å synke hele 15 år før mål på økonomisk ulikhet viser en negativ kurve.

- I en del tilfeller er det tvilsomt at det er økonomien som styrer den sosiale kapitalen. Sammenhengen mellom disse fenomenene er mer kompleks enn man til nå har antatt, påpekte professoren.

American Grace
Den årlige Rokkan-forelesningen ble holdt for studenter og ansatte tilknyttet det samfunnsvitenskapelige fakultet. Her snakket Putnam om forholdet mellom religion og demokrati i USA, med utgangspunkt i sin nye bok, ”American Grace” (2010), som han har skrevet sammen med David Campbell.

- Det har vært en økning i religiøse nettverk, og en tydelig polarisering mellom religiøse og ikke-religiøse i USA i slutten av forrige århundre. Likevel er amerikanerne overraskende tolerante overfor grupper man ikke selv tilhører, sa Putnam på forelesningen.

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 29. apr. 2011 12:59