Økte bevilgninger til senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) går sammen med Barne- og likestilling departementet (BLD) og Arbeids- og inkludering departementet (AID) om å øke senterets budsjett til 6,6 millioner årlig for 2009 og 2010.

Senteret ble etablert med støtte fra Kultur og kirkedepartementet høsten 2008. Dette er et forskningsprogram og et forskningssamarbeid som administreres og ledes av Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Rokkansenteret.

I 2008 økes budsjettet fra 4,9 millioner til 5,65 millioner i 2008. I 2009 og 2010 vil de tre departementene bidra med 6,625 mill årlig.

Les om åpningen av senteret her
Les prosjektbeskrivelsen her

www.sivilsamfunn.no og www.civilsociety.no skal være oppe og gå fra 1.1.2009

Av Johanne Severinsen (jse@samfunnsforskning.no)
Publisert 12. nov. 2008 10:00