Nytt år, nye muligheter

Guro Ødegård er ny leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Med nye medarbeidere, nye prosjekter og åtte rapportlanseringer ser vi frem mot et begivenhetsrikt 2015.

Etter seks år i stillingen, går Bernard Enjolras av som leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Han vil nå konsentrere seg om nye oppgaver som assisterende direktør ved Institutt for samfunnsforskning, og som koordinator for EU-prosjektet « Third Sector Impact». Enjolras er fremdeles tilknyttet forsker på senteret, og vil i sin stilling som assisterende direktør ha et særlig ansvar for faglig og strategisk oppfølging av senteret.

Ny senterleder er Guro Ødegård, tidligere koordinator for senterets aktiviteter ved ISF. Guro er sosiolog og har sin forskningskompetanse innenfor samfunnsengasjement og deltagelse både blant ungdom og etniske minoriteter, samt frivillige organisasjoner i en ny tid. Hun har fartstid fra LNU og har ledet NOU 2006:13 «Fritid med mening». Den nye senterlederen ser frem til nye oppgaver:

- Senteret har etablert seg som et kraftsentrum for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i Norge. Jeg ser fram til å bidra i å utvikle senteret videre, sammen med en høykompetent forskerstab som forener akademisk kvalitet med faglig nysgjerrighet, sier Ødegård.

Nye medarbeidere

I 2015 har senteret knyttet til seg tre nye forskere, to av dem er nyansatte ved Institutt for samfunnsforskning, i forskningsgruppen Politikk, demokrati og sivilsamfunn. Marte Winsvold er tidligere ansatt ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Audun Fladmoe kommer fra TNS Gallup.

Ny på Uni Rokkansenteret er Hilmar Mjelde, tidligere førstelektor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen.

Vi ser frem til et begivenhetsrikt år. I 2015 lanserer senteret hele åtte forskningsrapporter! Følg med på våre nettsider for nyheter og arrangementer.

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 30. jan. 2015 15:16 - Sist endret 8. nov. 2018 10:18