Ny type samfunnsengasjement blant unge

Yngre generasjoner beveger seg bort fra tradisjonelt samfunnsengasjement mot mer prosjektorientert, sporadisk deltakelse, konkluderer Timo Lochocki i en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Lochocki har sett på samfunnsengasjement blant unge i vestlige demokratier.

- Vi ser en dreining fra tradisjonell deltagelse mot mer kortsiktig engasjement blant ungdom. Deltagelsen er også i større grad knyttet til et bestemt formål, forteller han.

Prosjektorientert engasjement
Lochocki legger til at selv om ungdoms samfunnsengasjement tilsynelatende er synkende, har ikke interessen for politikk blitt mindre. Interessen kommer imidlertid til uttrykk på nye måter, som boikottaksjoner, protester eller elektroniske underskriftskampanjer.

Resultatene av en internasjonal undersøkelse viser at norsk ungdom er spesielt aktive i nye former for samfunnsengasjement.

Av stor betydning
Forfatteren mener at forskning på samfunnsengasjement blant yngre generasjoner er svært viktig.

- Et sterkt sivilsamfunn spiller en viktig rolle for demokratiet. Unges samfunnsengasjement kan fortelle oss mye om den fremtidige økonomiske helsetilstanden, sier Lochocki.

Timo Lochockis rapport Trends, Causes and Patterns of Young People’s Civic Engagement in Western Democracies er utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Les og last ned rapporten

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 24. nov. 2010 14:23