Ny tildeling til frivillighetsforskning

Nordisk nettverk skal forske på samskaping mellom frivilligheten, det offentlige og private aktører.

Foto: Colourbox

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har sammen med universiteter og forskningssentre i Danmark, Sverige og Finland blitt tildelt nettverksmidler for å forske på samskaping i de nordiske landene. Pengene kommer fra Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS).

Begrepet samskaping beskriver samarbeid mellom offentlige og ikke-offentlige aktører, for eksempel mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Deltakerne i nettverket skal kartlegge utbredelsen av samproduksjon i de ulike nordiske landene, og identifisere ulike metoder for samskaping. Arbeidet skal resultere i vitenskapelige tidsskriftartikler og en redigert bok.

– Dette samarbeidet gir oss mulighet til å undersøke forskjeller og likheter i samarbeidet mellom det offentlige, frivillige organisasjoner og privat sektor i de nordiske landene. Slik kan vi forstå frivillighetens rolle i Norden enda bedre, sier Bernard Enjolras, leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Vil du vite mer om samskaping? Klikk her for å lese rapporten Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører: Samskaping i nye samarbeidsforhold?

Av Hallvard Kvale
Publisert 14. des. 2018 15:16 - Sist endret 14. des. 2018 15:16