Ny senterleder i 2016

Guro Ødegård går nye veier. Bernard Enjolras overtar stillingen som leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Bernard Enjolras

Foto: Institutt for samfunnsforskning

Etter seks år ved Institutt for samfunnsforskning,og et år som senterleder, blir Guro Ødegård fra og med mars 2016 leder for seksjon for ungdomsforskning ved NOVA/HiOA

Selv om hun synes det er vemodig å forlate sin mangeårige arbeidsplass, tror Ødegård at overgangen vil kunne styrke grunnlaget for samarbeid om ungdomsforskningen.

– Det har vært et privilegium å være del av et så sterkt og utadrettet fagmiljø som senteret er. Når jeg nå går over til å lede Norges fremste forskningsmiljø på ungdom, vil sceneskiftet berede grunnen for et tettere samarbeid rundt forskning på unges tilknytning og deltakelse i frivillige organisasjoner.  Det gleder jeg meg til, sier Ødegård.

Bernard Enjolras, som ledet senteret frem til 2015, overtar stillingen etter Ødegård. Han ser frem til å lede senteret i prosjektperiodens to siste år.

– Guro har vært en sentral forsker for sentret, og har i den senere tid vært en synlig leder. Vi kommer til å savne henne, men hun vil heldigvis ikke være helt borte, sier Enjolras og forklarer at Ødegård vil ha ansvar for flere prosjekter hvor ungdomstematikken står sentralt.  

– Jeg ser frem til videre samarbeid og nye utfordringer, med mange spennende prosjekter på gang, avslutter senterlederen.

I 2016 lanserer senteret hele 13 rapporter! Følg med på våre nettsider og sosiale medier for nyheter og oppdateringer. 

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 24. feb. 2016 13:51 - Sist endret 25. juli 2017 16:11