Ny forskningsassistent ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Åsta Dyrnes Nordø er engasjert som ny forskningsassistent ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, med arbeidsplass ved Uni Rokkansenteret.

Åsta fikk sin mastergrad i Sammenlignende politikk høsten 2010. Temaet for masteroppgaven var internasjonale miljøavtaler, hvor hun analyserte hvilke faktorer som var avgjørende for medlemsstaters oppfyllelse av Montrealprotokollen. Hun benyttet en statistisk metode kalt overlevelsesanalyse, som er en relativt ny analytisk tilnærming innenfor samfunnsvitenskapelig forskning. Dette førte til ny innsikt i hva som påvirker stater til å oppfylle internasjonale avtaler.

Som forskningsassistent ved senteret vil Åsta blant annet bidra til arbeidet med en ny bok om det norske organisasjonssamfunnet, basert på den fjerde runden av Hordalandsundersøkelsene som ble gjennomført i 2009. Hun har tidligere vært involvert i innsamling av data fra de lokale lagene i Hordaland. Hun skal i tillegg gjennomføre et mindre prosjekt for Ungdommens maktutredning om barne- og ungdomsorganisasjonene.

Åsta er spent på sin nye rolle ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

- Jeg synes det er et spennende forskningsområde som åpner for mange interessante og viktige prosjekter. Jeg håper at min statistiske og analytiske kompetanse vil komme til nytte i den nye jobben, og ser frem til å ta fatt på bokprosjektet, forteller Åsta.

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 1. mars 2011 16:59