Ny e-bok: Europeisk frivillighet er i endring

Frivillige organisasjoner i møte med individualisering, globalisering og kommersialisering er tema i ny bok. – Her kan norsk frivillighet også hente lærdom, sier vår senterleder Bernard Enjolras.

mennesker som går over fotgjengerfelt

NYE BETINGELSER: Europeisk frivillighet møter individualisering, globalisering og kommersialisering på forskjellige måter. Foto: Yiran Ding.

I den nye e-boken Resilient Organizations in the Third Sector, av Annette Zimmer, Patrick Hoemke, Joachim Benedikt Pahl and Christina Rentzsch (redaktører), rettes lupen mot frivillighetens rammevilkår i Europa. Frivilligheten omtales også som den tredje sektoren, og i boken blir vi presentert med caser fra en rekke EU-land, basert på EU-prosjektet Third Sector Impact.

Organisasjonene de har studert spenner bredt – blant annet har de sett på blindeforbund, idrettsorganisasjoner, organisasjoner innen kunstfeltet og utdanningsorganisasjoner.

Her tar forskerne for seg hvordan de frivillige organisasjoner har tilpasset seg større endringstrender for frivilligheten i Europa, slik som:

  • Individualisering
  • Globalisering
  • Kommersialisering

Boken identifiserer videre ulike strategier for motstandsdyktighet, såkalt resiliens, når organisasjonene tvinges til å hente ressursene sine gjennom kommersielle aktiviteter.

Leder Bernard Enjolras ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har vært prosjektkoordinator for EU-prosjektet:

Hvordan vil du si at den europeiske frivilligheten har tilpasset seg de endrede rammevilkårene?

– Overordnet har organisasjonene tilpasset seg ved å endre seg, enten i form av å bli profesjonaliserte medlemsorganisasjoner, sosiale bedrifter, eller moderne hybrider – en slags mellomting, sier Enjolras.

Hvordan kan norske frivillige organisasjoner dra nytte av boken?

– Frivillige organisasjoner i Norge er underlagt, til en viss grad, de samme endringstrendene som eller i Europa. Med andre ord vil analysene og de ulike casene i denne boken være av interesse for norske frivillige organisasjoner – her er det lærdom å hente, avslutter Enjolras.

Mer informasjon:

Emneord: Sivilsamfunn Av Eirin Nilsen
Publisert 21. nov. 2018 14:54 - Sist endret 21. nov. 2018 14:54