Ny bokserie om frivillighet og sivilsamfunn

Et bredt tematisk og geografisk nedslagsfelt skal gi nye innsikter når to forskere fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor redigerer ny bokserie hos internasjonalt prestisjeforlag.

Bernard Enjolras og Karl Henrik Sivesind

Bernard Enjolras og Karl Henrik Sivesind. Foto: Hege Kandal

Forskerne Bernard Enjolras og Karl Henrik Sivesind har inngått en avtale med det britiske forlaget Palgrave Macmillan om å opprette en ny bokserie om sivilsamfunn og frivillig sektor. De to skal være redaktører for bokserien, som er på nivå 2 i systemet for vitenskapelige publiseringskanaler. Den tredje medredaktøren er professor Håkan Johansson fra Lunds universitet.

– Bøkene skal utforske klassiske spørsmål knyttet til sivilsamfunn og frivillighet, men vi ønsker også å utvide perspektivet ved blant annet å også rette søkelyset mot sivilsamfunnets rolle og utfordringer i det globale sør og i ikke-demokratiske stater, forteller Bernard Enjolras. Han er leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som er et samarbeid mellom forskningsinstituttene Institutt for samfunnsforskning og Norce.

Tverrfaglige perspektiver

Bokserien, som har fått navnet Palgrave Third Sector Studies Series, skal anlegge et bredt perspektiv på det redaktørene kaller «den tredje sektor» -- altså det som faller utenfor det klassiske skillet mellom offentlig og privat sektor. I tillegg til den tradisjonelle frivilligheten, som for eksempel korps, idrettslag og ideelle velferdsaktører, skal serien også dekke temaer som filantropi, sosiale bevegelser og internettaktivisme.

Redaktørene ønsker å skape en tverrfaglig møteplass for ulike analytiske perspektiver på disse temaene. De oppfordrer forfattere fra et bredt spekter av fagfelter, inkludert statsvitenskap, sosiologi, antropologi, økonomi, juss, historie, sosialpsykologi og offentlig administrasjon, til å bidra til bokserien.

– Sivilsamfunnet spiller en stor og viktig rolle i dagens samfunn, samtidig som den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen gjør at dette er et felt i stadig endring. Vi må derfor ta i bruk en rekke ulike perspektiver og fagtradisjoner for å analysere og forstå dette fenomenet, forklarer Enjolras.

Bred målgruppe

De tre redaktørene har allerede en omfattende liste over temaer de ønsker å inkludere i serien, samt over mulige bidragsytere. Planen er å utgi minst tre bøker i året fra og med 2021. Den viktigste målgruppen er forskere og studenter, men Enjolras forteller at de også har en ambisjon om å nå bredere ut.

– Den frivillige sektoren blir stadig mer profesjonell, og det er en økende etterspørsel fra aktørene om forskningsbasert kunnskap. Vi håper derfor at disse bøkene også kan være til nytte for dem som arbeider i den tredje sektoren, sier Bernard Enjolras.

Emneord: Sivilsamfunn Av Hallvard Kvale
Publisert 15. okt. 2019 16:08 - Sist endret 15. okt. 2019 16:08