Nettslepp - Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo og Rokkansenteret i Bergen, og ble opprettet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartmentet (KKD) i 2008.

Nå foreligger de første resultatene av senterets forskning og mye mye mer.

Denne nettsiden er senterets kunnskapsbase hvor forskere, representanter forfrivillige organisasjoner og andre interesserte kan diskutere og finne nyttig litteratur og informasjon om temaene frivililghet og sivilsamfunn. Foreløpig foreligger denne nettsiden i betaversjon, det vil si at den er fullt brukbar, men fortsatt under utvikling.

Offisiell lanseringvil være torsdag 30. april kl 9.00 på Institutt for samfunnsforskning i Munthesgate 31 i Oslo. Wegard Harsvik, statsekretær i KKD med ansvar for kultur og frivillighet, vil forestå åpningen, etterfulgt av en faglig del som problematiserer forholdet mellom nettverksamfunn, frivillighet og det det digitale.

Hovedsatsningsområdene for senteret er deltakelse, endringsprosesser og finansieringsordninger og rammevilkår for sivilsamfunnet og den frivillige sektoren. Frivillig deltakelse og integrasjon vil også bli et viktig forskningstema.

Under " Prosjekter" kan du lese mer om de pågående og planlagte prosjektene og hvem som jobber med de ulike problemstillingene. Etter hvert som prosjekter skrider frem, vil du også finne publikasjoner med forskningsresultater på denne websiden.

I mellomtiden kan du besøke forumet vårt der du kan diskutere med andre forumsbrukere eller stille et spørsmål til en av forskerne.

Dersom du trenger informasjon om temaene frivillighet og sivilsamfunn, vil du finne mye nyttig under " Ressurser". Der har vi blant annet samlet ulike publikasjoner utgitt ved både ISF og Rokkansenteret. I tillegg finnes en kunnskapsbank i form av en kommentert bibliografider du kan finne fulltekstversjoner av en del arbeider. Der ikke fulltekst er tilgjengelig har vi lenket til steder der du kan kjøpe eller låne disse arbeidene. Bibliografien utvides og oppdateres stadig, så det kan være lurt å være innom denne jevnlig.

Meld deg på arrangementet her
Les mer om senteret
Last ned animert logo

Av Luisa Klaveness (lkl@samfunnsforskning.no)
Publisert 21. apr. 2009 11:00