Nedgang i lokallag

Organisasjoner i innen kunst og kultur, hobby og fritid og - særlig religion opplever en nedgang i antall lokallag. Men det er fortsatt nesten 100 000 lokallag i Norge.

- Bildet er nyansert, sier Karl Henrik Sivesind.

- For eksempel har idretten hatt framgang både når det gjelder frivillig arbeid, antall lokallag og driftskostnader. Lokallagene genererer tre fjerdedeler av inntektene selv. På kultur og fritidsfeltet er frivillig arbeid en viktig innsatsfaktor mens gaver og innsamlinger står for store deler av inntektene til internasjonale og religiøse organisasjoner. Miljøvern, politiske og interesseorganisasjoner får store deler av inntektene fra offentlige overføringer, sier han.

Forskeren har sett på norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv, endringer i frivillig arbeid og organisasjonenes inntekter og endringer i lokallagene.

Karl Henrik Sivesind holdt foredrag på Pengespelkonferansen 2012 arrangert av Lotteri- og stiftelsestilsynet i Førde 26. september. Temaet var «Utviklinga i frivillig sektor – kva seier forskinga?».  

Se video fra seminaret her

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 28. sep. 2012 12:07