Mer til Senteret over statsbudsjettet

Kultur og kirkedepartementet fortsetter satsningen på frivillighetsforskning og har i statsbudsjettet for 2010 økt bevilgningen til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor med to millioner kroner.

I følge en svært fornøyd senterleder, Bernard Enjolras, er det for tidlige å si noe om hva pengene skal brukes til.

Merom regjeringens satsning på frivillighet på KKDs nettsider.

Av Jørgen Moland (jorgen.moland@samfunnsforskning.no)
Publisert 14. okt. 2009 10:00