Lokallagsundersøkelsen i gang

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer alle frivillige lag og foreninger i Hordaland og i utvalgte kommuner rundt i landet til å delta i et forskningsprosjekt.

Totalt vil et spørreskjema gå ut til 12 000 frivillige lag og foreninger. Dette gjelder alle typer foreninger, fra korps til idrettslag, borettslag og velforeninger,interesseorganisasjoner og politiske organisasjoner, pensjonistforeninger og religiøse foreninger.

Dette er en unik mulighet for foreningene til å si sin mening om rammene de opererer innenfor. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om ulike sider ved foreningsarbeidet. Her er blant annet grunnleggende spørsmål om formålet og aktiviteten i lokale lag og foreninger, i tillegg til spørsmål om økonomi og ledelse av foreningen. Vi er også interessert i spørsmål knyttet til frivillig arbeid og dugnadsinnsats.

Lignende undersøkelser har tidligere blitt gjennomført i Hordaland fylke. Mange av de samme spørsmålene blir videreført, slik at vi får kunnskap om hvordan organisasjonssamfunnet endrer seg. Nye spørsmål, for eksempel om bruk av Internett i foreningsarbeidet er lagt til, slik at vi får med oss den nye utviklingen.

Dette er et unikt forskningsprosjekt, som i detalj vil kartlegge ulike sider ved foreningslivet og gi verdifull kunnskap om organisasjonssamfunnet.

Les mer om prosjektet

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 23. nov. 2009 15:24