Koronaviruset gir milliardtap for frivilligheten

De frivillige organisasjonene taper over seks milliarder kroner og en rekke organisasjoner har redusert drift, viser ny undersøkelse.

bilder

Klikk på bildet for å lese en brosjyre med hovedfunn fra undersøkelsen (bruk fullskjermfunksjonen), eller klikk her om du heller vil lese brosjyren i PDF-format

 

Frivillige organisasjoner over hele landet reduserer og avlyser aktiviteter som følge av koronatiltakene. Det betyr store inntektstap for den norske frivilligheten. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har nå gjennomført en undersøkelse blant nasjonale frivillige organisasjoner for å kartlegge hvordan de påvirkes av koronaepidemien. 341 organisasjoner som Turistforeningen, Norges Naturvernforbund og Frelsesarmeen har svart på undersøkelsen.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at frivillig sektor rammes hardt økonomisk. Dette kan true infrastrukturen for den norske dugnadskulturen, sier forsker Daniel Arnesen. Han står bak undersøkelsen sammen med kollegene Karl Henrik Sivesind og Bernard Enjolras.

Milliardtap for de frivillige organisasjonene

To tredjedeler av organisasjonene i undersøkelsen forventer tapte inntekter i år knyttet til koronaviruset. Basert på svarene i undersøkelsen har forskerne beregnet at det samlede tapet i sektoren vil bli over 6 milliarder kroner, eller rundt 18 prosent av de budsjetterte inntektene i år. Samtidig rapporterer 38 prosent av organisasjonene at koronaepidemien har gitt dem nye tilleggsutgifter.

Daniel Arnesen

Myndighetene har kommet med hjelpetiltak for organisasjonene, og flere stiftelser og sparebanker gir ekstra bidrag. Spørsmålet er om disse tiltakene strekker langt nok, og om de hjelper på riktig måte. Myndighetenes krisepakke for kultur, idrett og frivillighet kompenserer bare tapte billettinntekter, deltakeravgifter og andre inntektstap i forbindelse med avlysninger og utsettelser. Denne typen tap er bare rundt 20 prosent av tapene i sektoren, har forskerne regnet ut.

I tillegg varierer det hvor godt krisepakken treffer ulike typer organisasjoner. For eksempel samfunnspolitiske organisasjoner og velferdsorganisasjoner faller i stor grad utenfor ordningen, fordi deres tap i liten grad er knyttet til avlyste arrangementer.

Les forskernes debattinnlegg hos forskning.no: Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap

Konsekvenser for aktiviteten 

De økonomiske og praktiske konsekvensene av viruset har allerede påvirket de nasjonale frivillige organisasjonenes virksomhet i betydelig grad:

  • 62 prosent av organisasjonene sier de har redusert drift. For 2 prosent har all drift opphørt.
  • 95 prosent har avlyst eller redusert en eller flere av sine medlemsaktiviteter.
  • 48 prosent har utsatt eller avlyst årsmøte eller generalforsamling.

– I tillegg til disse konsekvensene for de nasjonale organisasjonene kommer tapene for lokale lag og foreninger, som må avlyse årlige loppemarkeder, basarer, loddsalg og mer. Den lokale frivilligheten rammes kanskje enda hardere enn de nasjonale organisasjonene, sier Arnesen.

Frivilligheten koordinerer koronahjelp

Samtidig viser organisasjonene også at de er tilpasningsdyktige og innovative. 95 prosent svarer at de har lagt om deler av aktiviteten ved hjelp av digitale verktøy, noe som bidrar til at driften kan fortsette – om enn i redusert form. 16 prosent har koordinert hjelpetiltak i forbindelse med koronaepidemien, mens 10 prosent har rekruttert frivillige til hjelpeinnsats for personer i risikogrupper eller i karantene/isolasjon.

Dette viser organisasjonenes sentrale rolle i å kanalisere den nasjonale dugnadsinnsatsen, påpeker Arnesen.

– Den frivillige sektoren er en viktig arena for personlig utfoldelse, samtidig som den løser viktige samfunnsoppgaver innen helse, beredskap og humanitært arbeid. Det er vanskelig å se for seg at vi skal lykkes med den nasjonale dugnaden vi står overfor om vi ikke har en sterk og velfungerende frivillighet, sier Daniel Arnesen.

Emneord: Sivilsamfunn Av Hallvard Kvale
Publisert 27. apr. 2020 13:05 - Sist endret 27. apr. 2020 13:51