Konferanse: Frivillig organisasjonsliv i Norge. Ny kunnskap – nye spørsmål

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor arrangerer også i år en konferanse der de siste resultatene fra senteret vil bli presentert.

Konferansen vil holdes 28. oktober 2010 i lokalene til Røde Kors i Oslo.

Målsetting med konferansen er å presentere de siste bidragene innenfor forskningen på frivillig deltagelse, endringsprosesser i frivillig sektor og frivillige organisasjonenes rammebetingelser, samt løfte fram sentrale spørsmål for videre forskning på feltet.

Senterets forskere presenterer de nyeste bidragene fra senterets prosjekter, og trekker frem sentrale spørsmål for videre forskning. I tillegg er formålet med konferansen å samle interesserte og forskere ved senteret til dialog, blant annet gjennom debatter og muligheten til å stille forskerne direkte spørsmål.
Konferansen vil bestå av fire temabolker:

1. Organisasjonsdeltagelse

2. Økonomiske rammevilkår og offentlig politikk

3. Offentlige virkemidler for et flerkulturelt foreningsliv - to case

4. Endring og tilpasning i frivillige organisasjoner

Konferansier: Trond Enger

Fri påmelding.

Klikk her for mer påmelding og fullstendig program

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 21. okt. 2010 12:00